Overslaan en naar de inhoud gaan

steigerbouw monteur (Frans)

Omschrijving

De monteur kan,

 • Stellingen met een standaardconfiguratie monteren
 • Stellingen met een standaardconfiguratie demonteren
 • Toezicht houden op de hulpmonteur
 • Assisteren bij het monteren van complexe stellingen
 • Assisteren bij het demonteren van complexe stellingen

Programma

De opleiding monteur heeft een duurtijd van 3 dagen en wordt vervolledigd met een theoretisch en praktisch examen van 1 dag.

Met deze opleiding bereiden we de deelnemer voor op zijn rol als monteur in de praktijk en het persoonscertificaat monteur stellingbouw.

Als basis wordt het beroepscompetentieprofiel monteur genomen, zoals uitgewerkt door Constructiv.

Onderstaande topics worden uitvoerig behandeld in deze opleiding ;

 • Beschikt over dezelfde competenties als een hulpmonteur
 • Het wetgevend kader,
 • Preventie, ergonomie, veiligheidsprincipes en TRA
 • Hoofdregels en gedragsregels in de stellingbouw
 • Benoeming onderdelen en begrippen in de stellingbouw
 • Beoordelen van stellingmateriaal
 • Correct gebruik en keuringen van PBM's
 • Klasse 1- 6 en de controlesystemen
 • Sterkte, stijfheid, stabiliteit van een stelling
 • Een materiaalstaat voor een standaard configuratie opstellen
 • Ondergrond, grondslag en waterpas
 • Gewicht, massa en versnelling
 • Verhouding m³, m² en liter
 • Uitbouwen en diagonalen
 • verankeringen
 • Het montageplan
 • Werkvergunningen en vrijgave herkennen
 • Toezicht houden op de hulpmonteur
 • Assisteren bij monteren , demonteren en opleveren van complexe stellingen

De klemtoon van de opleiding ligt op de praktische uitvoering met slechts een beperkt gedeelte classroom training.

Na welslagen op het onafhankelijke examen dat door Constructiv wordt afgenomen, behaalt de deelnemer het Belac gekeurd en ISO 17024 conform persoonscertificaat monteur

Het examen behelst een 30-tal theoretische vragen en een praktijkevaluatie.

Data

05/10/2022 08:00 - 16:00
Geel
10/10/2022 08:00 - 16:00
Geel
12/10/2022 08:00 - 16:00
Geel
13/10/2022 08:00 - 16:00
Geel

Vereisten

Eigen materiaal meebrengen: werkkledij (lange mouwen en lange broek is verplicht), veiligheidsbril, -helm, en -schoenen (ffog), handschoenen en eventueel gehoorbescherming, scafsleutel, hamer, magnetische waterpas en materiaalgordel, gekeurde harnas met dubbele aanlijning.

De deelnemer is meerderjarig (18+).

Deelnemers onder invloed worden niet toegelaten.

Doelpubliek

De monteur is bekwaam om zelfstandig steigers met een standaardconfiguratie te monteren, demonteren en / of om te bouwen en kan onder leiding van een chef-monteur complexe steigers monteren, demonteren en / of ombouwen. De deelnemer heeft basiskennis van het Nederlands en geen hoogtevrees. 

Prijs

 

Door in te schrijven voor deze opleiding gaat u akkoord  met de opleidings – en betalingsvoorwaarden van de Embuild Provincie Antwerpen.

U ontvangt een digitale factuur voor deze opleiding via facta@confederatiebouw.be op het  e-mail adres dat u hebt opgegeven bij de inschrijving. Betaalherinneringen gebeuren steeds per gewone post.

Indien u op de factuur bijkomende gegevens (ordernummer, bestelbon …) opgenomen wenst te zien dan vermeldt u dat uitdrukkelijk bij de inschrijving. Er wordt geen nieuwe factuur opgemaakt om gegevens toe te voegen die ons na inschrijving zijn medegedeeld.

Een annulering kan enkel gebeuren per aangetekend schrijven. De annuleringskost wordt berekend op basis van de poststempel. Ongeacht de reden van annulering worden volgende annuleringskosten aangerekend:

 • Annulering meer dan 15 kalenderdagen voor aanvang opleiding: kosteloos
 • Annulering tussen 15 en 7 kalenderdagen voor aanvang opleiding: 50 %
 • Annulering minder dan 7 kalenderdagen voor aanvang opleiding of no-show: het inschrijvingsgeld blijft volledig verschuldigd.

De CBPA behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of om een andere reden die voortvloeit uit overmacht, zoals de niet-beschikbaarheid van de docent buiten zijn wil om. In dat geval zal de cursus op een latere datum plaatsvinden zonder wijziging van de verbintenissen die de beide partijen reeds hebben aangegaan.

Algemene voorwaarden: https://www.tecnobouw.be/algemene-voorwaarden/

Partners / Subsidiemogelijkheden

 • KMO-Portefeuille

Praktische informatie

Startdatum: 05/10/2022

Kleinhoefstraat 6
2440 Geel
België

Veiligheid
Prijs leden:
€1264
Prijs niet-leden:
€1346
Complete
Uiterste datum inschrijving

Meer informatie

Organisator:
Embuild Antwerpen

Ondernemingsnummer:  0627844475

DVO-nummer:  DV.O217121

Opleidingsverantwoordelijke:
Lie Van Opstal
werknemer