Overslaan en naar de inhoud gaan

Confederatie Bouw wil stuwende rol spelen bij heropbouw na watersnood

Overstroming

De watersnood van medio juli heeft verschillende regio’s, en vooral de provincie Luik, bijzonder zwaar getroffen en veroorzaakte veel leed en  schade. Het noodweer had een ongezien verwoestend effect op de woongelegenheid, gebouwen, infrastructuur (spoor, weg, tunnels, ...) maar ook op de grondstabiliteit, ondergrondse water-, gas- en elektriciteitsleidingen.  

Duizenden gezinnen en bedrijven werden zwaar getroffen, scholen en sociale voorzieningen zijn zwaar beschadigd:  puin dient overal worden geruimd, gebouwen moeten worden gestut en hersteld of opnieuw opgebouwd, spoor-en weginfrastructuur dringend hersteld evenals de tientallen beschadigde bruggen, tunnels, nutsleidingen en voorzieningen..

"De Confederatie Bouw is dus betrokken partij en wil daarom haar centrale rol bij de heropbouw opnemen. Vanaf het eerste uur werden onze leden-bouwbedrijven opgeroepen om ook tijdens hun bouwverlof dringende hulp te bieden. De beschikbare bedrijven en expertise werd aan de gedupeerde instanties meteen bekend gemaakt ", zegt Niko Demeester, directeur-generaal van de Confederatie Bouw.

Een stappenplan en checklist voor interventies van aannemers in deze noodsituatie (met concrete sociaal, juridische, fiscale, en financiële adviezen en modelbrieven) werd meteen ter beschikking gesteld om de administratieve afwikkeling  snel én correct te laten verlopen.

Met toestemming van de lokale overheden trekt de ConstruBus (met experten van de Confederatie Bouw, de Balie van Advocaten en de UWA-Waalse vereniging van Architecten) rond in de meest getroffen gemeenten in de Provincies Luik en Namen. Zij geven daar aan alle getroffen slachtoffers (bedrijven en particulieren) gratis advies en hulp.

De Confederatie Bouw wil samen met haar leden-bouwbedrijven een stuwende rol spelen in de heropbouw

Ondertussen maakte de Confederatie een balans op van de maatregelen die kunnen bijdragen tot het versnellen en verbeteren van de heropbouw. Dit memorandum werd reeds overgemaakt aan de federale en gewestelijke overheden. In het belang van alle gedupeerde slachtoffers moeten enkele  zaken absolute prioriteit krijgen:

  1. krachtige financiële instrumenten en solidariteit om de verzekerde én de niet-verzekerde schade te dekken;
  2. dringende versoepeling bouwarbeidsmarkt door  de flexibiliteit van de arbeidstijden te optimaliseren, de opleidingsinitiatieven voor knelpuntberoepen in de bouw te versterken;
  3. uitbreiding van verlaagde btw van 6 % tot alle herstellings- en heropbouwwerken.
  4. Én absolute versnelling van de goedkeuring van omgevingsvergunningen.

Het memorandum bevat ook een reeks andere voorstellen zoals het dringend openstellen van bijkomende stortplaatsen, een moratorium voor faillissementen, … Deze voorstellen worden nu met de bevoegde instanties besproken om zo snel mogelijk tot concrete maatregelen te kunnen komen.  

"De Confederatie Bouw wil dus duidelijk samen met haar leden-bouwbedrijven een stuwende rol spelen in de heropbouw na deze niets of niemand ontziende watersnood van een maand geleden", benadrukt Niko Demeester, directeur-generaal van de Confederatie Bouw.