Overslaan en naar de inhoud gaan

Coronaschade: wet algemene regeling overheidsopdrachten moet er snel komen

overheidsopdrachten

De coronamaatregelen hadden een negatieve impact op de werven van heel wat bouwondernemingen.

Aannemers hebben door middel van een regelgeving wel recht om een claim ter vergoeding in te dienen bij de aanbestedende overheid, maar die moet individueel afgehandeld worden. In juli 2020 werd er een wetsvoorstel ingediend om, gelet op de wereldwijde pandemie, een algemene regeling te treffen voor alle ingediende claims waarbij de lasten tussen de verschillende partijen op billijke wijze zou verdeeld worden middels een forfait. “Eén jaar later staan we jammer genoeg nog geen stap verder”, betreurt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. “Nochtans is een algemene regeling in het belang van de aanbestedende overheid als de bouwonderneming omdat claims zo vlot afgehandeld kunnen worden.”

In normale omstandigheden heeft een aannemer op basis van de regelgeving overheidsopdrachten en bij onvoorzienbare omstandigheden recht op een vergoeding voor de gevolgen van die omstandigheden. Hij moet dan een claim indienen die individueel beoordeeld en afgehandeld wordt. Gevolg daarvan in woelige tijden zoals nu met corona: heel wat ingediende claims en heel wat werk voor de overheid dus.

Daarom werd er begin juli 2020 een wetsvoorstel ingediend om een algemene regeling te treffen die de lasten tussen de verschillende partijen redelijk dient te verdelen. “Wij vragen nadrukkelijk een evenwichtige en realistische vergoeding voor de aannemers en betreuren het ten zeerste dat dit dossier nu al bijna één jaar aansleept. Een concrete oplossing via wet voor de afhandeling van de ingediende claims is in het belang van de aanbestedende overheid én de opdrachtnemers en mag echt niet meer op zich laten wachten”, aldus Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. Het wetsvoorstel in kwestie voorziet in een vergoeding via forfait die geldt indien de aannemer de feiten en omstandigheden binnen de 30 dagen nadat ze zich hebben voorgedaan heeft gemeld, evenals de impact van die feiten en omstandigheden op het verloop en de kostprijs van de opdracht. 

De sectorfederatie somt een aantal voordelen op van zo’n algemene regeling. Zo heeft het afhandelen van tijdig ingediende claims op eenvoudige en efficiënte wijze een grote meerwaarde en moet de wet in een evenwichtig en realistisch forfait voorzien dat elke onderneming op gelijke voet behandelt. Daarnaast krijgt elke aanbestedende overheid hetzelfde instrument ter beschikking om met de ingediende claims om te gaan en vermijdt een algemene regeling onder meer lange discussies tussen de partijen en de betaling van intresten of procedurekosten.