Overslaan en naar de inhoud gaan

Elke dode en gewonde in de bouw is er één te veel

ongeval

De Confederatie Bouw betuigt haar medeleven met de doden en gewonden bij het tragisch ongeval in Antwerpen.

“We betreuren dit jammerlijk werfongeval ten zeerste. Elke dode en gewonde in onze sector is er één te veel”, zegt Niko Demeester, directeur-generaal van de Confederatie Bouw. De sectorfederatie wijst er echter op dat zoveel slachtoffers bij één werfongeval slechts zeer uitzonderlijk voorkomt. Het veiligheidsbewustzijn in de sector is immers de laatste jaren verhoogd door sterk in te zetten op veiligheidsmaatregelen en -opleidingen.

De Confederatie Bouw betuigt haar medeleven met alle slachtoffers van de school in opbouw die gisteren instortte in Antwerpen. We wachten de resultaten van het onderzoek naar de oorzaak van dit tragisch ongeval af om te zien welke acties ondernomen kunnen worden om dit te vermijden in de toekomst.

We wensen te benadrukken dat een dergelijk tragisch ongeval zeer uitzonderlijk is in de bouwsector. In het algemeen is de veiligheidssituatie in de bouw immers sterk verbeterd. Tussen 2014 en 2019 is het aantal arbeidsongevallen in de bouw met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid met 14% gedaald, terwijl dit gemiddeld stabiel is gebleven in de andere sectoren. Het is zeer uitzonderlijk dat we zoveel doden moeten betreuren bij één zwaar ongeval in de bouw.

 

We betreuren dit jammerlijk werfongeval ten zeerste. Elke dode en gewonde in onze sector is er één te veel.

Om het veiligheidsbewustzijn in de bouw te verhogen, lanceerde de Confederatie Bouw in 2019 de sensibiliseringscampagne Safety My Priority, www.safetymypriority.be. Die campagne moet alle bouwaannemers en opdrachtgevers op het belang wijzen van veiligheid op, naar en van de werf. En dat zowel voor hun eigen werknemers, hun onderaannemers als hun bouwpartners.

Ook de gedetacheerde buitenlanders volgen veiligheidsopleidingen in ons land. Onze lokale confederaties organiseren die daarom zelfs in de meest uiteenlopende talen. Bedrijven hebben er alle baat bij om buitenlandse medewerkers zulke opleidingen te laten volgen om het VCA-label te krijgen (Veiligheid Checklist Aannemers). Dat label is ontwikkeld om veiligheidsaspecten en -risico’s te vertalen in een certificeerbare norm. 

Het aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw nam de afgelopen jaren sterk af, van 101.218 in 2016 naar 57.346 in 2020. Vorig jaar bestond de top drie van de gedetacheerde arbeiders in ons land uit Portugezen (9,83%), Nederlanders (9,54%) en Polen (8,60%). Het aantal gedetacheerde zelfstandigen bleef de voorbije jaren ongeveer stabiel op zo’n 22.000; zij komen voornamelijk uit Polen (46,73%), Nederland (10,53%) en Slovakije (5,72%).

Niko Demeester, directeur-generaal van de Confederatie Bouw: “De bouw doet al heel veel om de veiligheid te verhogen. We gaan hier verder op inzetten in de toekomst, want elk ongeval is er één te veel.”