Overslaan en naar de inhoud gaan

ABEF zet ODF-certificaten in de schijnwerpers

Abef

De Belgische Vereniging Aannemers Funderingswerken (ABEF) binnen Embuild zet al jaren haar schouders onder de opleidingen voor arbeiders in de sector. Die opleidingen dragen sterk bij tot zowel de kwaliteit als de veilige uitvoering van funderingswerken. Als nieuwe voorzitter van ABEF wil Piet Kindt extra werk maken van de bekendheid van die opleidingen buiten de sector.

"Als uitvoerders van funderingsweken fungeren we vooral als onderaannemers," legt Kindt uit. "Daardoor weten eindopdrachtgevers niet altijd met wie ze in zee gaan en hoe ze zeker kunnen zijn van veiligheid en kwaliteit. Toch bestaan de Opleidingen Diepfunderingen (ODF 1 en 2) al lang. De inbreng hierin van ABEF was trouwens vrij groot. Een dergelijke opleiding is broodnodig, want het gaat om vaardigheden en attitudes die in geen enkele school worden onderwezen. ODF 1 is het basisniveau, terwijl ODF 2 zich richt tot mensen met meer verantwoordelijkheden op de bouwplaats. De cursisten kunnen via examen een certificaat verkrijgen. Dit certificaat bevestigt onder meer dat ze op een veilige en correcte manier met de funderingsmachines kunnen werken."

Evolutie

Deze aspecten impliceren ook de zorg voor de machines. "Inderdaad. De recentste machines registeren bovendien niet alleen een massa gegevens, die data zijn bovendien meer en meer online beschikbaar, zodat projectleiders deze op afstand, via hun pc, kunnen nakijken. Die snelle digitalisering betekent eveneens dat ook de operatoren de nodige data kunnen interpreteren. In onze opleidingen besteden we hieraan voldoende aandacht."

De ODF-opleidingen beperken zich niet tot het machinepark. "Werken op brownfields en aan andere projecten, met zware machines vergen extra aandacht wat betreft de voorbereiding van het terrein. We moeten goed inschatten hoe stabiel de ondergrond is." De opleidingen worden om de drie maanden georganiseerd, in Vlaanderen en Wallonië. "Dit gebeurt deels bij bedrijven uit de sector, deels bij organisaties zoals Constructiv, de VDAB in Vlaanderen en Forem in Wallonië."

Uitstraling

Om de uitstraling van de kwaliteits- en veiligheidsopleidingen te vergroten gaat ABEF in de eerste plaats een stevig gefundeerde website uitbouwen. "Daarna ga we op een georganiseerde manier stakeholders bezoeken. Ik denk daarbij niet alleen aan instellingen die regelmatig grote bouwwerken laten uitvoeren, zoals de overheidsdepartementen voor openbare werken, maar ook projectoverkoepelende organisaties, zoals Lantis voor de nieuwe oeververbindingen in Antwerpen. En we stappen net zo goed naar scholen voor middelbaar en hoger onderwijs als naar onze zusterorganisaties FABA (algemene aannemers) en VBA (aannemers van grote bouwwerken)."

Kaderstuk

Diep traject

Piet Kindt heeft niet alleen een lang, maar ook een gevarieerd traject in funderingswerken achter de rug. Na zijn studies voor industrieel ingenieur bouwkunde ging hij in 1989 aan de slag bij Atlas Palen in Koekelare, intussen volledig geïntegreerd in Franki Foundations, zelf een onderdeel van Besix. Vandaag is hij binnen die groep head of projects voor Franki Foundations.

Franki, opgericht in 1911, werkte in België mee aan diverse beeldbepalende bouwprojecten, zoals de aanleg van de eerste Scheldetunnels in Antwerpen en de buitenhaven van Zeebrugge, de bouw van Residence Palace en het Berlaymontcomplex in Brussel en die van het Hellend Vlak van Ronquières. Kindt's traject was niet alleen gevarieerd door de diverse projecten waaraan hij in de loop der jaren meewerkte, maar ook doordat Franki in die periode enkele keren van eigenaar veranderde. Binnen ABEF stond hij zelf regelmatig mee in voor de praktische uitwerking van de opleidingen en die van de nodige handleidingen.