Overslaan en naar de inhoud gaan
Veiligheid
Safety My Priority

In 2019 waren er in de Belgische bouwsector 8.899 arbeidsongevallen met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid (*). Dat zijn 34 arbeidsongevallen per werkdag. In datzelfde jaar vielen ook 9 dodelijke slachtoffers te betreuren. Ten opzichte van 2014 daalde het aantal arbeidsongevallen met arbeidsongeschiktheid met 14,2 procent.

De Safety My Priority-campagne mikt op een bewustmaking die ons land op termijn richting de top 5 van Europese landen met het minste arbeidsongevallen moet loodsen.

België behoort op Europees vlak tot de middenmoot. Dat is niet genoeg. We willen het even goed doen als de koplopers Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zweden. Met de juiste ingesteldheid zullen we daarin slagen! Veiligheid op het werk vergt inzicht, discipline en vastberadenheid. En dit zowel bij de zaakvoerder als bij zijn medewerkers.

De Confederatie Bouw roept alle aannemers op om het Safety My Priority-charter te ondertekenen, als een engagement om voortaan absolute voorrang te geven aan veiligheid.

(* : Cijfers FEDRIS)