Overslaan en naar de inhoud gaan

Nul arbeidsongevallen ultieme streefdoel van stellingbouwers

Stellingbouw

Tot de belangrijkste streefdoelen van de Vereniging van Stellingbouw Bedrijven België (VSBB) is de verdere vermindering van het aantal arbeidsongevallen met stellingen. De recentste cijfers geven aan dat ze die ambitie waar maakt, vooral wat betreft de hoeveelheid ongevallen. In vergelijking met de bouwsector als geheel ogen de cijfers erg gunstig.

VSBB maakt deel uit van de Embuild Plus binnen Embuild, maar het werkterrein van de steigerbouwers ligt grotendeels buiten de bouwsector. "We werken veel meer in de petrochemie, waar de veiligheidsnormen traditioneel erg hoog liggen," vertelt Christof Bossuyt, operationeel directeur bij steigerbouwer Bilfinger (Zwijndrecht), die optreedt als woordvoerder van VSBB.

Vergeleken met het totaal aantal arbeidsongevallen daalt het aantal ernstige ongevallen minder snel. "Dat is logisch," meent Bossuyt. "Werken met of op steigers betekent werken op hoogte tot grote hoogte. Daar houdt een verkeerde handeling doorgaans meer risico's in dan op de begane grond." Hij hoopt ook om als representatieve vereniging ooit te kunnen uitpakken met een jaar zonder ongevallen."

"Op het niveau van afzonderlijke bedrijven is dat al gelukt. Maar uiteindelijk blijft het mensenwerk. Bovendien kunnen onze eigen mensen alleen de initiële veiligheid verzekeren. We hebben niet volledig in de hand wat de eindgebruikers met de stellingen doen. Om bepaalde taken comfortabel uit te voeren brengen ze soms veranderingen aan. Nonchalant uitgevoerd kunnen die de stabiliteit van het geheel aantasten." In 2021 werkten de medewerkers van de VSBB-leden meer dan 4,2 miljoen uren aan het bouwen van stellingen. Dat jaar vonden er vier arbeidsongevallen met werkverlet plaats, die samen leidden tot het verlies van 250 werkdagen.

Code van Goede Praktijk

VSBB vertegenwoordigt de overgrote meerderheid van de Belgische stellingbouwers. "Wie zich bij ons aansluit engageert zich daarmee ook automatisch om de Code van Goede Praktijk Stellingbouw te respecteren. Die hebben we op punt gesteld als aanvulling op het koninklijk besluit terzake. Dat was gefundeerd op Europese richtlijnen, maar nogal algemeen geformuleerd. Onze Code omschrijft meer in detail de veilige manieren van werken. Ze is dan ook niet strenger dan de wet, maar veel meer praktijkgericht. We spiegelden ons daarbij aan de bestaande Richtlijn Steigerbouw, uitgewerkt door onze Nederlandse collega's van VSBB. We speelden daarbij geen cavalier seul: ook de sociale partners en de federale overheid staan achter onze Code."

Naast de Code hebben ook de persoonsgebonden certificaten voor competentieprofielen in steigerbouw sterk bijgedragen tot de daling van de ongevallencijfers. "In de organisatie van de opleidingen en de examens hiervoor hebben we de laatste vijf jaar erg veel energie en tijd gestoken," geeft Bossuyt mee. "Voor dit soort certificaat werden en worden we sterk gestimuleerd vanuit de petrochemie. Zo eist BASF in zijn aanbestedingen voor stellingbouw dat minstens 90% van de medewerkers die de kandidaat-contractant inzet een certificaat hebben behaald."